Super! Pigūs bilietai iš Vilniaus į Juodosios jūros perlu vadinamą Odesą – vos nuo 78 EUR į abi puses!

Didžiausias Ukrainoje oro pervežėjas aviakompanija „Tarptautinės Ukrainos oro linijos“ pasiūlė super pigius bilietus iš Vilniaus į Odesą, ketvirtąjį pagal dydį Ukrainos miestą ir uostą, nutolusį nuo Lietuvos per 1050 km! Akcijinių bilietų kaina prasideda nuo 78 EUR už kelionę į abi puses. Skrydžiai – tiesioginiai, į kainą tėra įskaičiuotas rankinis bagažas. Tai puiki proga pigiai ir patogiai apsilankyti legendinėje Odesoje, dažnai vadinamoje Juodosios jūros perlu!
Ode­sa, ket­vir­tas pa­gal dy­dį Ukrai­nos mies­tas, So­vie­tų Są­jun­gos lai­kais bu­vo iš­skir­ti­nis, vie­nas la­biau­siai ap­dai­nuo­tų, ži­no­mu­mu nu­si­lei­do tik Mask­vai ar Sankt Pe­ter­bur­gui. Tuo­met svar­biau­sias uos­ta­mies­tis gar­sė­jo dau­gia­tau­tiš­ku­mu, lais­va dva­sia, links­my­bė­mis ir sa­vi­ta au­ra. Sa­vo na­mais ją lai­kė dau­gy­bė žy­mių to me­to ar­tis­tų, me­ni­nin­kų, jū­ri­nin­kų ir šiaip lais­ves­nį gy­ve­ni­mą mėgs­tan­čių pi­lie­čių. Mies­tas gar­sė­jo ir sa­vo sa­na­to­ri­jo­mis, poil­sio na­mais, to­dėl šil­tuo­ju se­zo­nu į Ode­są trau­kė mi­nios tu­ris­tų, ne­pa­liau­ja­mai ko­vo­jan­čių dėl vie­tų ne tik viešbučiuo­se ar res­to­ra­nuo­se, bet ir pa­plū­di­miuo­se. Leng­vai pa­teik­ti į šį pres­ti­ži­nį kurortą galėjo tik no­menklatūros darbuotojai ir jų šeimų nariai.
Dabar į Odesą nuvykti gali kiekvienas norintis. Odesa turi virš milijono gyventojų, tačiau pagal jausmą tai yra pats mažiausias milijoninis miestas, kuriame teko būti. Miestas neturi nei kamščių, nei matomų didelių daugiabučių, kuriame spaustųsi gyventojų masės. Mies­to cen­tras – ga­na kom­pak­tiš­kas, to­dėl ne­sun­ku jį apei­ti pės­čio­mis. Ta­čiau daug rei­ka­lin­gų ar lan­ky­ti­nų ob­jek­tų, tar­kim, pa­plū­di­miai, Šev­čen­kos par­kas ar ge­le­žin­ke­lio sto­tis, ge­ro­kai nu­to­lę nuo cen­tro ir juos pa­siek­ti lengviausia vie­šuo­ju trans­por­tu. Jis Ode­so­je la­bai pi­gus. Va­žia­vi­mo tramvajumi ar tro­lei­bu­su bi­lie­tas kai­nuo­ja keliolika euro cen­tų. Vyks­tan­tie­siems į Ode­są va­sa­rą, be abe­jo, svar­biau­sia yra Juo­do­sios jū­ros pa­kran­tė. Jos vi­sa te­ri­to­ri­ja, iš­sky­rus uos­tą, yra pa­plū­di­mių zo­na. Po­pu­lia­riau­sias plia­žas – Ar­ka­di­ja. Ja­me gau­su ka­vi­nių, res­to­ra­nų, ba­rų, nak­ti­nių klu­bų, ki­tų pra­mo­gų poil­siau­to­jams. Šia­me pa­plū­di­my­je ver­da ir nak­ti­nis gy­ve­ni­mas. Ar­ka­di­ja yra mies­to pa­kraš­ty­je, ge­ro­kai nu­to­lu­si nuo cen­tro, ta­čiau pa­sie­kia­ma vie­šuo­ju mies­to trans­por­tu. Ar­čiau­siai mies­to cen­tro drie­kia­si Lan­že­ro­no pa­plū­di­mys. Į jį ve­da ta­kas per seniau­sią ir di­džiau­sią Šev­čen­kos par­ką. Čia sto­vi ga­lin­gas obe­lis­kas An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­koms at­min­ti. Pa­plū­di­my­je įkur­din­tas ir delfi­na­riu­mas. Del­fi­nų šou ga­li­ma ste­bė­ti už de­šimt eu­rų. Taipogi Odesoje daug privačių paplūdimio zonų, kuriose komforto lygis maksimaliai priartėja prie geriausių vakarietiškų Viduržiemio jūros poilsio zonų (straipsnio nuotraukoje – Odesos privatus pliažas “Ibiza” su baseinu ant jūros kranto).Kadangi grivina euro atžvilgiu per metus neteko 75% vertės, kainos Odesoje – labai žemos. Vietinio alaus bokalas gali kainuoti 15-20 grivinų, pietūs restorane 100 grivinų (paprastam skaičiavimui 1 euras atitinka 27 grivinas), o už 4* viešbutį miesto centre galite tikėtis mokėti 30-40 EUR už naktį. Poilsiauti pigiau nei vasarą Palangoje – tikrai galima. Odesa absoliučiai grynųjų šalis – net už viešbutį nepavyks atsiskaityti mokėjimo kortele. Prabangiausiuose Odesos naktiniuose klubuose populiariausi alkoholiniai kokteiliai kainuoja ne daugiau 2 EUR. Naktiniuose klubuose vakarėliai pribloškia kokybe. Dėl tikro ukrainietiško nuoširdumo ir atsidavimo klubų įrengimui bei vakarėlių organizavimui, tokio naktinio gyvenimo kaip Odesoje neteko matyti niekur. Naktinis gyvenimas šiai dienai yra vienas pagrindinių argumentų, dėl kurio verta apsilankyti ir praleisti bent jau savaitgalį Odesoje.
Pigių skrydžių į Odesą datos: 2019 metų birželis-rugsėjis (didelis datų pasirinkimas)
Skrydžių segmentai: Vilnius-Odesa-Vilnius (tiesioginiai skrydžiai)
Pigiausius bilietus galite įsigyti Momondo svetainėje, bet rekomenduojame iškart spausti šią nuorodą. Atsidarys iškart suvesti skrydžiai Vilnius-Odesa-Vilnius su nustatytomis datomis, kurias galite lengvai keisti ieškodami sau reikalingo varianto. Čia pateikiamas pigių bilietų rezervacijos pavyzdys svetainėje:

Kitos galimos kelionės datos:
Birželio 14-22 d. – spausti čia
Rugpjūčio 7-15 d. – spausti čia
Rugsėjo 1-9 d. – spausti čia
Jei netinka mūsų pavyzdyje pasiūlytos skrydžių datos, pabandykite susirasti Jums įdomius ir aktualius variantus patys. Sėkmės renkantis!!! O jei turite klausimų, kažkas nepavyksta – komentuokite, klauskite ar rašykite! Būtinai padėsim! Jei norėsite, galim sudėlioti visą kelionės planą bei nupirkti bilietus nuo nuvykimo iš Lietuvos per Kijevą į Odesą su grįžimu atgal į Vilnių! Ir Jums daugiau niekuo nereikės rūpintis!

Viešbučio rezervavimas kelionėje:
Jei apsisprendėte dėl kelionės ir įsigijote pigius bilietus, laikas pagalvoti ir apie viešbutį, kuriame apsistosite. Juk keliauti žinant, jog atvykus jau nereikės blaškytis po miestą ieškant kur pernakvoti, kur kas ramiau 🙂 Paspaudę ant paveiksliuko žemiau galite pasitikrinti Jūsų kelionės metu vykdomas naujas akcijas ir taikomus kitus spec. pasiūlymus laisviems viešbučių kambariams, kas padės Jums rasti geriausią ir pigiausią nakvynės vietą:

Mes būtumėme labai dėkingi, jei viešbučius savo kelionės metu rezervuotumėte per apačioje pateiktą Booking.com nuorodą. Jums tai nekainuos papildomai nė cento, o mums tai bus šiokia tokia paspirtis toliau vystyti ir plėtoti mūsų projektą. Primename, kad Booking.com yra viena didžiausių viešbučių paieškos sistemų pasaulyje, kurioje galima rasti per 840,000 apgyvendinimo įstaigų bet kuriame Žemės rutulio kampelyje:


Booking.com

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.